Begravelsen

Kirken eller kapellet ?

Man kan velge mellom kirke og kapell. Når man er i kirken forplikter man seg til en religiøs seremoni. I kapellet står man fritt til å velge den seremoni man ønsker: Kirkelig – livsynsåpen – Annen religion – Human-etisk eller Privat seremoni.

Musikk

Felles-sanger

Det er lurt å finne fellessanger som er godt kjent OG sangbare. Salmene i Norsk Salmebok og Sangboka er mye brukt. Vi i byrået har også en liste over forslag til felles-sang. Man synger gjerne tre ganger inne i kirken. I tillegg kommer en salme ute ved graven ved begravelse. Ofte brukes: «Så ta da mine hender». Man kan likevel også bruke andre salmer ved graven men da er det VELDIG viktig at den er» lett å synge».

Solist-innslag

Noen ønsker innslag med solister – solosang eller instrumentalt. Vi har egen sangsolist i Byglands kjeden, Knut Sigurd Bygland.

Følgende solister kan også benyttes:

 • Kirsti Pedersen Haugen
 • Tor Magne Braathen
 • Sissel Irene Sødal
 • Kjell Erik Jørgensen
 • Eva Jonassen Tungesvik
 • Stein Jonassen.

Vi har også instrumentalister på trompet, fiolin, saxofon etc.

Vi har mange typer sanghefter med ulik forside. Mange av våre motiver er hentet lokalt. Portrett av avdøde er også mye brukt.

Begravelsesbyrået kan ordne ALT dersom pårørende ønsker det. Men pårørende må ordne med følgende selv:

Bæring av kiste

Det må være seks stykker til å bære kisten fra kirken/kapellet og ut til graven, evnt. vogna. Det er tyngst for de to som bærer bakerst (går sist ut av kirken). Både kvinner og menn kan være med å bære. De som bærer er også ofte de samme som senker kisten med tau, hvor det brukes.

Evnt. pålegging av kranser

Skal noen fra familien si noe under selve seremonien? Det er mulig å holde minnetalen selv, man kan lese et dikt eller si noen ord om avdøde. Sløyfer på blomstene kan også leses hvis ønskelig.

Takke for deltakelsen

Hvem skal takke for deltakelsen? Dette gjøre vanligvis av en i familen og er som oftest det siste som skjer i seremonien. Presten eller byrået kan også takke på vegne av familien.

Ved graven

Ved begravelse avsluttes seremonien ute ved graven. I disse Koronatider kondolerer man ikke. Men det er fint å bare «stå der» en stund….eller gå frem til familien og si noen ord…..uten å berøre.

Senking av kisten

Noen ønsker at kisten ikke skal senkes helt ned, andre synes det er best å senke litt.Vi prøver så langt som mulig å følge pårørendes ønsker. Man kan også velge mellom tau og senkeapparat. Nyttes tau MÅ kisten senkes helt ned.

Etter seremonien

Dette må pårørende ordne selv

 • Bank
 • Abonnementer
 • Telefon
 • Post
 • El-verk
 • Forsikringsselskap
 • Diverse foreninger
 • Avdødes digitale liv