Foredrag

Vi holder gjerne foredrag for institusjoner, konfirmanter og skoleklasser og andre interesserte

Da forteller vi om jobben vår og de arbeidsoppgaver et begravelsesbyrå utfører.

Dersom det passer slik- ved for eksempel konfirmantforedrag i kirken – har vi med kiste. Elevene/konfirmantene får da se kisten både utvendig og innvendig. Vi viser også tøyet som avdøde blir kledd i.

Vi tar ikke betalt for slike foredrag. Vi har besøkt Steinerskolen i Arendal og konfirmanter i Barbu og Hisøy kirke.

Interesserte kan henvende seg på: post@byglands.no eller til 918 54 088.