Priser

OM BYGLANDS BEGRAVELSESBYRÅER

Vi ønsker åpenhet om pris og har derfor utviklet en prisliste slik at det skal være enkelt å se hva begravelsen koster.

Vi ønsker å være det rimeligste begravelsesbyrået på ditt hjemsted.

Vi utfører de samme tjenester som andre begravelsesbyråer – til en lavere pris.

Priser på begravelse

Pris informasjon for Arendal og Froland Begravelsesbyrå. En «vanlig» begravelse faller ofte inn under «mest brukt». Man kan likevel variere i forhold til antall sanghefter, ulike kister, antall annonser i aviser osv – og dermed få en annen sluttpris på fakturaen. Ved kjøring over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.

Tjeneste / ProduktUten seremoniMed seremoni
Samtale
KisteBasis – HvitNordica
Ilegging i kiste
Syning
Kjøring
Håndtering av dokumenter
Administrative omkostninger
Assistanse i begravelsen
Pynteutstyr
Programhefter100 stk
Bilde av avdøde i ramme
Minneperm
SUM9.838,-21.900,-

Vi tar ikke tilleggsbetalt for arbeid utenom vanlig kontortid. Vi tar heller ikke betalt for syning av avdøde i kisten.

Tillegg

Prislisten nedenfor viser eventuelle tillegg. Prisene kan avvike noe.

Tjeneste eller produktPriseksempler
Annonseprisene varierer etter størrelse og avis
Annonse Agderposten 75 mm: 1.725,-
SolisterFra 2.000,- til 5.000,-
Ekstra programhefter.10,- pr stk.
Ved kremasjon påløper en avgift på fra krematoriet. Denne sendes som oftest direkte til familien fra krematoriet og er ikke påført faktura fra oss.7.000,-
Fakturering for kjøring utover 50 km kan komme i tillegg

Av og til kan det være behov for en ekstra mann i seremonien eller deler av denne. Dette vil da også komme i tillegg.

Blomster

Priser på blomster varierer etter størrelse. Disse kommer i tillegg til prisen over.

TypePriseksempler
3 røde roser75,-
KistedekorasjonFra 2.000,-
Blomsterhjerte (populær)2.000,-

Kister

Her er vårt grunnutvalg av kister. Vi leverer andre farger og modeller på forespørsel.

ModellPriser
Nordica7.305,-
Toten og Furu8.305,-
Lilje10.367,-
Kystkista15.000,-
Basis3.957,-

Alle priser er inkl. mva. Timepris er kr. 600,- / time.

Aspheim og Beisland Begravelsesbyråer har egne prislister.